Evdemonia logo

Evdemonia Stunt Team

Fortuna favet fortibus

Символика

НАИМЕНОВАНИЕ – “Евдемония”

Думата е с латински произход и означава щастие, благополучие. След появата на филма “Демонът на империята” Емил Видев получава прозвището Демонът (на латински “евдемония” се изписва като “евдемон”, т.е. “Е.В.Демон”), затова и първите членове на групата са наричани “демоните на Емо Видев”, в което е закодиран скрития символичен смисъл на наименованието на групата.

ДЕМОН – [гр.daimon] 1. В древна Гърция – свръхестествено същество; полубог; дух вдъхновител; добър гений; факир; 2. В християнството – зъл дух; дявол; 3. разг. в английския – [demon] – енергичен човек; hi is a ~ for work.

За девиз групата възприема латинската сентенция:

ДЕВИЗ – “Fortuna favet fortibus” = „Съдбата обича смелите”