Evdemonia logo

Evdemonia Stunt Team

Fortuna favet fortibus
Uncategorized

Каскадьорска група “Евдемония”

 – под това название през 1990 г. се преименува създадената през 1984г. каскадьорска група “Каскада” – ВИФ в чийто състав влизат студенти от Висшият институт по физическа култура, понастоящем НСА (Национална спортна академия). Това е групата наследница на най-старите каскадьорски формирования в България. Група с изключително богат опит и традиции. Единствената просъществувала без да се разформирова и в най-тежките години за българското кино. Причина за това е непрекъснато вливащата се в нея “нова кръв”. Това е единствената структура у нас, още от самото начало поставила си за цел откриването, изграждането и усъвършенстването на каскадьорски кадри, като и до момента прави това безвъзмездно по утвърдила се с годините методика на обучение.
Дълги години това е група съставена само от студенти-спортисти и може да се приеме, че е била най-академичната каскадьорска структура в света, съставена само от висшисти или хора добиващи висшето си образование. Може би това е една от причините с групата да се работи много приятно и без излишно напрежение. В последно време в нея се обучават доста момчета и момичета практикували или практикуващи различни видове спорт, в повечето случаи също студенти, но не и непременно от НСА.
Състава на групата непрекъснато варира поради постоянния приток на желаещи да се обучават. В провинцията се намират голям брой поддържащи формата си, завършили основния курс на обучение нейни членове, които при нужда се отзовават на покана за участие. Това прави мобилността на групата голяма и при необходимост тя бързо може да събере до 50-60 души. В България едва ли има каскадьорски формирования, в които да не фигурират техни членове, обучавани в каскадьорска група “Евдемония”, а много често и да са основно тяхно ядро.
С основание може да се твърди, че ако се съберат четиридесетте най-добре подготвени каскадьори в България, две трети от тях ще се окажат възпитаници на каскадьорска група “Евдемония”.